Skip to content

Ósk um setu á Landsfundi Samfylkingarinnar

Landsfundur Samfylkingarinnar verður haldinn dagana 28. & 29. október á Grand Hótel Reykjavík.

Landsfundarfulltrúar hafa kosningarétt á landsfundi en til að fá þann rétt er aðildarfélögum skylt að kjósa fulltrúa úr sínum röðum. Kosningar fulltrúa og varafulltrúa á landsfund skulu fara fram á félagsfundi.

Tala fulltrúa miðast við tölu fullgildra aðalfélaga eins og hún var samkvæmt flokksskrá 31. desember næstliðins árs. Fyrir 10 félagsmenn sé kjörinn einn fulltrúi og síðan til viðbótar einn fulltrúi fyrir hverja 10 félagsmenn eða brot úr þeirri tölu sem þó sé eigi minna en einn þriðji. Kjósa skal jafn marga fulltrúa til vara.

Samfylkingarfélagið í Reykjanesbæ er því með 77 landsfundarfulltrúa inn á landsfund Samfylkingarinnar.

Þeir sem vilja gefa kost á sér sem landsfundarfulltrúar félagsins skrái sig hér fyrir neðan.

Athugið að skráning á listann er ekki ígildi þess að vera kjörinn landsfundarfulltrúi því að félagsfundur kýs landsfundarfulltrúa.  

Skráningu lýkur 3. október (á miðnætti) og tillaga að skipan landsfundarfulltrúa verður lögðfram á aðalfundi Samfylkingarinnar í Reykjaensbæ sem haldinn verður þriðjudaginn 4. október kl. 20:00 í sal Rauða krossins á Suðurnesjum á Smiðjuvöllum 8 í Reykjanesbæ.

 

 

The National Assembly will be held on October 28 & 29 at the Grand Hotel Reykjavík.

National Assembly representatives have the right to vote at the national assembly, but to get that right, member associations are obliged to elect representatives from their ranks. Elections of representatives and alternate representatives to the National Assembly shall take place at a member meeting. If there are more candidates than the number of representatives indicates, the election must be held secretly and in writing.

The number of representatives is based on the number of full-fledged main members as it was according to the party register on December 31 of the following year. For 10 members, one representative is elected and then in addition one representative is elected for every 10 members or a fraction of that number, which however is not less than one third. An equal number of alternate representatives shall be elected.

Samfylkingfélagið in Reykjanesbær therefore has 77 representative at the National Assembly of Samfylking.

Registration on the list is not equivalent to being an elected representative at the National Assembly. The board of the member association reviews the registrations and submits the final list of National Assembly representatives for election at the association meeting.

Registration ends on 3rd of October (at midnight) and proposals will be presented at the membership meeting on 4th of October, 20:00 at Smiðjuvöllum 8 in Reykjanesbær.