Skip to content

Höfum hlutina í lagi!

Við tókum við skuldsettum og nær gjaldþrota Reykjanesbæ árið 2014 – höfum greitt niður skuldir og rekið bæinn á ábyrgan hátt síðan. Við erum búin að kaupa aftur allar fasteignir bæjarins sem seldar voru í byrjun aldarinna til að fjármagna rekstur.

Rekstur bæjarins er kominn í jafnvægi og á réttri leið, bærinn okkar vex jafnt og þétt – og framtíðin er björt.

Við viljum halda áfram að skapa gott samfélag fyrir alla, ekki bara fyrir suma. Við viljum hafa hlutina í lagi!

Höfum umhverfið í lagi!

Reykjanesbær hefur vaxið jafnt og þétt undanfarin ár – bærinn okkar er eftirsóttur til búsetu. Byggðin er orðin þéttari og vannýttum svæðum í bænum fækkar, sem er bæði umhverfisvænt og felur í sér hagkvæmari nýtingu innviða. Við ætlum að tryggja íbúum bæjarins vistvænt og heilnæmt umhverfi – og ekki að slaka á neinum kröfum í þeim efnum.

Við höfum

 • Breytt áherslum í umhverfismálum – sett bænum metnaðarfulla umhverfis- og loftslagsstefnu.
 • Tekið slaginn með íbúum gegn heilsuspillandi stóriðju í Helguvík.
 • Breytt áherslum í skipulagsmálum, upplýst íbúa og haldið tugi íbúafunda.
 • Tryggt lóðaframboð og stöðugan vöxt bæjarins – all að 5.000 íbúðir verða byggðar fram til 2035.
 • Úthlutað lóðunum eftir skýrum og gagnsæjum reglum.
 • Gert stórátak í lagningu göngu- og hjólastíga um allan bæ.
 • Lagt áherslu á öryggi gangandi vegfarenda – sérstaklega til og frá skólum.
 • Fjölgað útivistarsvæðum og leiksvæðum fyrir fólk – og hunda!
 • Sett endurvinnslutunnur við hvert heimili og grenndarstöðvar í öll hverfi.

Við ætlum að

 • Tryggja að ekki komi heilsuspillandi stóriðja í bæinn okkar.
 • Auðvelda endurvinnslu og endurnýtingu, fjölga grenndargámum og hafa Kölku opna á sunnudögum.
 • Hringtengja Suðurnesin – tengja göngu- og hjólastígahverfi bæjarins við nágrannasveitarfélögin.
 • Halda áfram sinna vanræktum svæðum í bænum – með áherslu á Ásbrú.
 • Rækta áfram útvistarperlunar og grænu svæðinn, t.d. Seltjörn, Stapann, Fitajarnar, Njarðvíkurskóga, Vatnsholtið, Rósaselsvötn og Hólmsbergið.
 • Fjölga leiksvæðum og útivistar og afþreyingarmöguleikum fyrir fjölskyldur.
 • Tryggja öruggt og jafnt umferðarflæði um bæinn.
 • Efla samgönguhjólreiðar með greiðri hjólabraut með
 • Lífæðinni sem gengur í gegnum bæinn.
 • Vinna uppgræðslu- og gróðursetningaráætlun – og gera bæinn grænni.
 • Framfylgja umhverfis – og loftslagsstefnu með áherslu á sjálfbæra auðlindanýtingu og orkuskipti.
 • Tryggja örugga tengingu við bæinn frá Reykjanesbrautinni.
 • Vinna áfram að tvöföldun Reykjanesbrautar og að því að koma Reykjanesbrautinni í stokk milli Fitja og Grænás.
 • Berjast fyrir betri almenningssamgöngum innan Suðurnesja og við höfuðborgarsvæðið.
 • Draga úr kolefnisspori Reykjanesbæjar í samráði við Votlendissjóð.
 • Efla umhverfssvið Reykjanesbæjar.

Höfum atvinnumálin í lagi!

Við viljum skapa fjölbreytt atvinnutækifæri fyrir alla aldurshópa í Reykjanesbæ – aukin fjölbreytni í atvinnumálum dregur úr sveiflum í atvinnulífi. Þetta gerum við með m.a. því að efla nýsköpun og auka samstarfið við Isavia, KADECO, menntastofnanir og styðja við iðnmenntun. Nýsköpun er framtíðin.

Við höfum

 • Gert nýja atvinnustefnu fyrir Reykjanesbæ og horfið frá stóriðjustefnu fyrri ára.
 • Breytt aðalskipulaginu og aukið möguleika á umhverfisvænum verkefnum í Helguvík.
 • Lækkað fasteignagjöld á fyrirtæki, eitt fárra sveitarfélaga á íslandi.
 • Tryggt nýjar atvinnulóðir klárar til notkunar.
 • Sett bænum nýja markaðsstefnu til að sækja fram í atvinnumálum og laða að fjárfestingu.
 • Unnið að uppbyggingu flugvallarborgar í samstarfi við KADECO.
 • Lagt grunn að menningarstefnu sem virkjar hæfileika og hugvit bæjarbúa.
 • Byggt nýja slökkvistöð og gert nýja samninga um sjúkraþjónustu á Suðurnesjum.
 • Tryggt fjármagn í stækkun Njarðvíkurhafnar í samstarfi við Skipasmíðastöð Njarðvíkur.
 • Lagt grunninn að fiskeldi á Reykjanesi sem felur í sér milljarða fjárfestingar.
 • Innleitt starf safnstjóra Listasafns Reykjanesbæjar og gert safnið eitt það eftirsóttasta á landinu.
 • Sett á stofn Nýsköpunarmiðstöð í samstarfi við menntastofnanir og Eignarhaldsfélag Suðurnesja.
 • Verið í samstarfi um flutning fyrirtækja til Reykjanesbæjar.
 • Kynnt Helguvík fyrir erlendum fjárfestum með áherslu nýsköpun í stað stóriðju.

Við ætlum að

 • Efla markaðssetningu Reykjanesbæjar til fyrirtækja.
 • Auka samstarf við ferðaþjónustuaðila.
 • Auka samstarf sveitarfélaga á Suðurnesjum í atvinnumálum og kynningum.
 • Efla skrifstofu atvinnumála, Súluna, hjá Reykjanesbæ.
 • Halda áfram nýsköpunatengdri uppbyggingu í Helguvík í samstarfi við ríki og einkaaðila.
 • Markaðssetja Reykjanesbæ sem umhverfis-, menningar- og fjölskylduvænt sveitarfélag.
 • Vinna áfram markvisst að skipaklasa með Skipasmíðastöð Njarðvíkur.
 • Breyta og bæta Listasafn Reykjanesbæjar.
 • Gera Njarðvíkurhöfn að heimahöfn Landhelgisgæslunnar.
 • Efla nýsköpun, auka fjölbreytni starfa og þróa ný tækifæri t.d. í heilbrigðisþjónustu.
 • Hækka framlög til menningarstyrkja.
 • Lengja hafnargarðinn í Keflavíkurhöfn svo hægt sé að taka á móti stærri skemmtiferðaskipum.
 • Koma á samstarfi milli atvinnulífs og velferðarúrræða á svæðinu til að auka virkni fólks utan vinnumarkaðar. Allir virkir!
 • Fjárfesta af skynsemi og forðast kostnaðarsöm mistök fortíðar.
 • Gera Reykjanesbæ að nýsköpunarbæ Íslands með sértækum stuðningi við nýsköpun og frumkvöðla.

Höfum fjölskyldumálin í lagi!

Við náðum að forgangsraða í þágu fjölskyldurnar á erfiðum tímum í rekstri bæjarins. Þegar staðan batnaði höfum við gætt þess að skila góðum rekstrarárangri Reykjanesbæjar undanfarin ár tilbaka inn í samfélagið – tryggt að fjölskyldur bæjarins njóti árangursins sem við náðum saman.

Við höfum

 • Hækkað hvatagreiðslur barna til íþrótta og tómstunda úr 7.000 kr. í 45.000.
 • Hækkað aldur barna sem fá hvatagreiðslur úr 16 ára í 18 ára.
 • Lækkað fasteignaskatta til einstaklinga að raunvirði um 20%.
 • Komið á frístundastrætó sem keyrir börn á æfingu eftir skóla.
 • Tryggt gjaldfrjáls námsgögn í grunnskólum.
 • Styrkt ungmennaráð um fimm milljónir til verkefna á þeirra vegum og til að efla ákvarðanatöku ráðsins.
 • Heimilað ungmennaráði aðgang að nefndum bæjarins sem áheyrnarfulltrúar til að taka þátt í mótun samfélagsins okkar.
 • Komið á samræmdri móttöku flóttafólks og innleitt starf verkefnastjóra fjölmenningar til að halda betur utan um erlenda íbúa.
 • Eflt lýðheilsu með stofnun lýðheilsuráðs sem vann lýðheilsustefnu og réð lýðheilsufulltrúa.
 • Byggt Stapaskóla á hagkvæman hátt, án lántöku.
 • Hafið byggingu á keppnisíþróttahúsi fyrir Njarðvík í Stapaskóla sem rúma mun 1200 áhorfendur.
 • Fest kaup á leikskóla sem rís snemma árs 2023 í Dalshverfi 3.
 • Samþykkt styrki fyrir 3,5 milljónir til að fjölga dagforeldrum og veitt greiðslur til foreldra sem eiga 18 mánaða barn eða eldra og eru án leikskólapláss.
 • Komið á sérstöku sumarúrræði fyrir börn í 88 húsinu sem haldð var áfram með sem frístundaúrræði.
 • Samþykkt uppbyggingu á þremur leikskólum næstu 2 árin.
 • Samþykkt og fjármagnað nýtt hjúkrunarheimili sem rís á næstu tveimur árum árum.
 • Átt farsælt samstarf við Janus heilsueflingu eldri borgara.
 • Ráðið inn atvinnuráðgjafa sem kom 80 einstaklingum af fjárhagsaðstoð og í störf.
 • Samþætt heimahjúkrun og félagslega heimaþjónustu.
 • Aukið þjálfarastyrki til íþóttahreyfingarinnar og þannig haldið æfingargjöldum barna niðri.
 • Endurskipulagt og eflt velferðarsvið Reykjanesbæjar.
 • Komið á starfstengdum sumarúrræðum fyrir fötluð ungmenni.
 • Unnið að innleiðingu barnvæns sveitarfélags samkvæmt leiðbeiningum Sameinuðu Þjóðanna.
 • Innleitt langtíma stefnu Reykjanesbæjar – börnin í forgrunni er einn veigamesti þátturinn.
 • Sett saman starfshóp til að aðstoða einstaklinga með skerta starfsgetu við að fá vinnu.
 • Komið á samstarfsvettvangi velferðarþjónustu á Suðurnesjum.
 • Stuðlað að byggingu húsnæðis fyrir fatlað fólk á Stapavöllum .
 • Stofnað Öldungaráð Reykjanesbæjar.
 • Byggt flóðlýstan gervigrasvöll.
 • Margfaldað framlög til íþróttamál og m.a. gert nýja afrekssamninga sem tryggja rekstur íþróttastjóra félaganna.

Við ætlum að

 • Koma á hvatagreiðslum fyrir eldri borgara og öryrkja svo allir geti sótt um styrk til íþrótta og tómstundaiðkunnar og eflt heilsu – og aukið virkni sína á markvissan hátt.
 • Halda áfram að hækka hvatagreiðslur barna í Reykjanesbæ.
 • Innleiða tölvukaupastyrki fyrir framhaldsskólanema í Reykjanesbæ.
 • Tryggja að framkvæmdir gangi vel við nýja hjúkrunarheimilið á Nesvöllum og halda áfram uppbyggingu þar.
 • Gera aðgerðaráætlun til að fá fleiri þroskaþjálfa, sálfræðinga og talmeinafræðinga fyrir börnin okkar.
 • Meta árangur frístundastrætó og samræma æfingatíma við skólastarf.
 • Tryggja uppbyggingu íbúða á vegum óhagnaðardrifins leigufélags.
 • Halda geðræktarviku með fræðslu og þátttöku bæjarbúa.
 • Hækka upphæð fjárhagsaðstoðar Reykjanesbæjar.
 • Halda áfram með Allir með verkefnið til að halda utan um öll börn í íþróttum og tómstundum.
 • Efla bókasafn Reykjanesbæjar.
 • Leggja aukna áherslu á forvarnir líkams- og geðheilsu í gegnum lýðheilsuráð í samstarfi við HSS og Björgina geðræktarmiðstöð.
 • Koma á fót samráðshópi um HSS með fulltrúum allra sveitarfélaga á Suðurnesjum sem hafi það að markmiði að efla og bæta HSS.
 • Koma á og innleiða samræmda forvarnarstefnu fyrir alla grunnskólana okkar með áherslu á kynfræðslu, geðheilsu og ávana- og fíkniefni.
 • Styrkja verkefnið Römpum upp Reykjanesbæ.
 • Fjölga íbúðum fyrir fatlað fólk.
 • Tryggja 18 mánaða börnum leikskólavist og hefja undirbúning ungbarnaleikskóla.
 • Koma á samstarfi við íþróttahreyfinguna um stofnum öldungadeilda til að efla virkni eldri borgara.